yg1_product_milling_6

(ONLY ONE(Coated PM60

پوشش YG-1 “Y”

با پایان دادن به همان شرایط برش، آسیاب Ended Carbide Solid Coated را جایگزین کنید

عملکرد بهتر از پایان میلز کاربید جامد پوشش داده شده برای هر دو مرکز CNC و

ماشین متعارف به علت سختی عالی

Product Description

با پوشش مخصوص
مقاومت به سایش بالاتر نسبت به فرزهای انکشتی با جنس HSS Co 8
مقاومت به شکست بالاتر نسبت به فرزهای انگشتی کارباید نرمال
قیمت بمراتب پایینتر از فرزهای انگشتی کارباید
بهترین برای ماشینکاری فولاد با سختی حداکثر ۴۵HRc، فولاد ضد زنگ، فولاد های آلیاژی و چدن!