درباره YG

 • بزرگترین تولید کننده فرز انگشتی در دنیا

 • ظرفیت تولید ۳۰ میلیون عدد در سال

 • مته ۶۰میلیون عدد در سال

 • قلاویز ۲۴ میلیون عدد در سال

 • اینسرت(نوک الماسه) ۳۶ میلیون عدد در سال

 • صادرات به بیش از ۷۵ کشور در دنیا

 • ۲۸ کارخانه در تمام دنیا

 • ۲۶ شعبه در دنیا

 • بیش از ۵۰۰۰ نفر کارگر و کارمند

 • حدود ۴۱۰۰ ماشین تولید

 • ۵۰ماشین Coating (پوشش)

 • بالای ۲۳ درصد رشد در سال

 • استراتژی : پیش بینی رسیدن به بزرگترین تولید کننده ابزار براده برداری در دنیا سال ۲۰۲۰

 • تاسیس ۱۹۸۱ با تولید فرز انگشتی در اینچوان کره

  ۱۹۸۳ صادرات فرز انگشتی به آمریکا

  ۱۹۸۵ بازگشایی دفتر در شیکاگو آمریکا

  ۱۹۹۱ تکمیل کارخانه شماره ۲ در این چوان کوره

  ۱۹۹۵ تکمیل کارخانه قلاویز در شهر آنسان کره

  ۱۹۹۶ تکمیل کارخانه مته در شهر گانجو کره

  ۱۹۹۶ تاسیس شرکت Europa Tool در انگلیس

  ۱۹۹۹ تاسیس مرکز تحقیق و توسعه(R&D) در کره

  ۱۹۹۹ اخذ ISO9001(TUV)

  ۲۰۰۱ اخذ ISO14001 (TUV)

  ۲۰۰۱ تاسیس شعبه در چین

  ۲۰۰۲ تاسیس شعبه در فرانسه

  ۲۰۰۴ تاسیس دفتر مرکزی جدید در اینچوان کره

  ۲۰۰۵ تاسیس مرکز تحقیق و توسعه سانگدو در اینچوان کره

  ۲۰۰۶ تاسیس شرکت رگال کاتینک تولز در آمریکا

  ۲۰۰۷ تاسیس شعبه در برزیل

  ۲۰۰۷ تاسیس شعبه در ژاپن

  ۲۰۰۷ تاسیس شعبه در هند

  ۲۰۰۸ خرید دو کارخانه international mini cat Inc. وInc. National tool hardening

  ۲۰۱۱ تاسیس کارخانه در شهر چانجو کره

  ۲۰۱۱ تکمیل کارخانه HYOUNG در اینچوان کره و تاسیس شعبه ژاپن (New Sonkyo Tool)

  ۲۰۱۳ تاسیس شعبه ویتنام

  ۲۰۱۴ تاسیس شعبه آمریکا

  ۲۰۱۵ تکمیل کارخانه شماره ۳ در اینچوان کره

  ۲۰۱۶ تکمیل کارخانه تولید اینسرت در شهر چانگجو کره

  ۲۰۱۶ تاسیس شعبه تایلند، روسیه

  ۲۰۱۷ تاسیس شهبه آفریقای جنوبی