DREAM DRILL-INOX

DREAM DRILL INOX

دسته:

Product Description

برای مواد سخت مانند فولاد ضد زنگ، آلیاژهای نیکل و تیتانیوم
شکل فلوت ویژه و هندسه برای حذف تراشه عالی
ریز ریزش نقطه باعث می شود که مرکز و تراشه در حال افزایش باشد